Přejít na navigaci (přeskočit obsah)

Detail článku

Reportáž z veletrhu JIMTOF, Japonsko

Misan
4. 1. 2013 16:46
4. 1. 2013 17:41 Aktualizováno
Čtenářů: 11114
Stalo se tradicí, že v sudých letech probíhá po celé Evropě množství veletržních akcí v oboru strojírenské výrobní techniky. Jak by ne, vždyť hlavní (a kolosální) akce zvaná EMO není napořadu dne a tak chce každý v domácím prostředí předvést, co nového může zákazníkům nabídnout.
Vítejte na veletrhu JIMTOF 2012

 

Některé akce se honosí přízviskem „mezinárodní“ (což samo o sobě není zárukou hojné mezinárodní účasti, natož pak kvality exponátů), jiné se naopak tváří lokálně, ovšem mnohdy se zde setkáváme s výrobky a řešeními špičkové úrovně a také vystavovatelé zpravidla disponují větší ochotou vést jednání nad konkrétními technickými zadáními a problémy. V oboru číslicově řízených obráběcích strojů mají hlavní světový hráči v sudých letech se svými „světovými“ premiérami políčeno především na dvě akce – zářijový chicagský IMTS a listopadový tokijský JIMTOF.

JIMTOF, neboli Japan International Machine Tool Fair, je akcí pořádanou s dvouletou periodou japonským svazem výrobců strojírenské výrobní techniky. Tradičním místem pořádání je tokijské výstaviště Big Sight. Japonci jsou ve výrobní sféře patrioti, což se zákonitě promítá v drtivé převaze domácích vystavovatelů. Ovšem vzhledem k počtu, síle a především velmi vysoké technické úrovni většiny japonských výrobců tento fakt veletrhu nikterak neubírá na atraktivitě, ba naopak domácí výrobci zde mají náležitý prostor představit ucelený soubor svých strojů a technických řešení v detailu. „Zámořští“ výrobci, jak jsou zde zahraniční vystavovatelé souhrnně označováni, jsou zastoupeni spíše okrajově. Najdeme expozice pouze velkých světových hráčů anebo výrobce nabízející řešení pro aktuální témata zdejšího průmyslu. To se týká především vysoce přesných strojů pro dokončovací operace. Porovnám-li účast zahraničních vystavovatelů s rokem 2006, pak lze konstatovat, že došlo k mírnému nárůstu. Svůj otisk na celkovém dojmu pochopitelně zanechává největší expozice na celém výstavišti patřící konsorciu DMG-MoriSeiki, kde se ukázkově (a oborově logicky členěně) střídají stroje od DMG a od MoriSeiki. Pro úplnost se sluší podotknout, že na výstavišti bychom marně hledali jakéhokoliv výrobce z Jižní Koreje, Taiwanu nebo Číny. Ti mají brány výstaviště dosud zavřené (a pečlivě střežené domobranou). Zcela jiná je situace v oblasti řezných nástrojů, kde zřejmě globalizace postupuje poněkud rychleji. Ve zvláštní, k tomu určené hale, vystavovali prakticky všichni velcí světový hráči na poli řezných nástrojů, nástrojových upínačů a upínacích systémů pro soustružnické a frézovací stroje. Nejmarkantněji byla snaha zámořských výrobců o zviditelnění se patrná z magnetických reklamních štítků umístěných na vystavovaných strojích. Troufám si tvrdit, že u poloviny strojů byly vyvedeny ve žluté barvě…

Něco je ve vzduchu

Pohled do japonských oborových statistik obráběcích strojů jasně naznačuje současnou hlavní orientaci na export, především do Asijských teritorií. Předělem byl v tomto ohledu rok 2007, kdy po krachu banky Lehman Brothers došlo k výraznému útlumu celosvětové poptávky po obráběcích strojích vyjma několika málo teritorií. Tím hlavním pro japonské výrobce byla a stále je Čína. Doslova raketový nárůst výroby v letech 2010 a 2011 lze pak i přes celosvětové oživení přičítat právě Číně. Zřejmě všichni výrobci zde našli odbytiště pro své produkty, většina z nich zřídila pobočné výrobní, či alespoň montážní závody. Situace posledních měsíců však přidělává vrásky na čele snad každého Japonci, se kterým se na stánku dáte do řeči. Neústupnost nejvyšší politické reprezentace obou dotčených států ve věci sporných ostrovů v Japonském moři se začala hmatatelně a pro Japonsko zcela negativně promítat do vzájemných obchodních vztahů. Navíc Čínský lid zvyklý naslouchat a plnit příkazy Strany se zákonitě obrátil proti „všemu“ Japonskému. Nikdo neví, co bude dál – Čínští zákazníci ruší kontrakty, Japonské automobily jsou sabotovány…a Japonští výrobci obráběcích strojů jen lámou rukama. Prý se musí napřed domluvit vlády a poté budou moci pokračovat ve své expanzi na Čínském trhu. 

Převratné novinky – snad až někdy příště

Kdo by čekal, že na veletrhu uvidí něco zcela nového, nekonvenčního (například novou kinematickou strukturu stroje), odešel by pravděpodobně zklamán. Většinově se výrobci v posledních letech zaměřují spíše na zdokonalování vlastností stávajících strojů či na rozšíření modelové řady o nové velikostní mutace. Škarohlíd by podotkl, že dokonce i někteří renomovaní Japonští výrobci se uchylují k hledání lacinějších řešení v marné snaze stát se konkurenceschopnými v oblasti jednodušších strojů s Korejskou a jinou Asijskou nabídkou. Nová generace vlastníků a ředitelů se tak snaží přinést nové myšlenky a přístupy k vedení a kormidlování svých firem. Staří konzervativní gentlemani ztrácejí vliv…

Nelze opominout vývoj v oblasti komponent strojů a příslušenství. Toto téma by si zasloužilo samostatný příspěvek a tak se zde omezím pouze na vybrané postřehy. Zřejmě nejviditelnější je rozmach přídavných rotačních stolů pro frézovací centra s přímým pohonem prstencovým motorem. Všichni místní výrobci prezentovali v této oblasti svá řešení pro jednoosé i dvouosé aplikace. Sympatické bylo představení při reálných aplikacích na vystavovaných strojích. Vzhledem k velké zdejší oblibě vysokorychlostních center s kuželem vřetena BT30 (zejména v oblasti automobilové výroby) bylo opravdu co obdivovat. Velká pozornost byla věnována nasazení „DD table“ (jak se tomuto řešení v Japonsku familiárně říká) při výrobě kompresorových kol pro turbodmychadla nové generace maloobjemových spalovacích motorů. Pro nás Evropany stojí za zamyšlení, zda-li je opravdu nutné využívat čistokrevné pětiosé stroje s trvale vestavěnou kolébkou pro tento typ výroby. Japonská cesta je inspirující zejména s ohledem na nižší investiční náročnost, nižší provozní náklady a vysokou produktivitu. 

Stranou zůstávají na JIMTOFu v Evropě poslední dobou tolik akcentovaná témata úspory energií a ekologie. Naopak oblíbeným tématem bylo letos využití tabletů ve výrobním prostředí. Četné aplikace ukazovaly zejména možnosti on-line monitorování strojů a stavu výrobu v podniku jako celku. Pozadu nezůstali ani utility údržbářského a servisního charakteru. Vývoj bude v této oblasti zcela určitě postupovat dále a kdo jiný než Japonsko by mělo být průkopníkem. Poslední oblastí, kterou cítím povinnost zmínit je automatizace, zejména využití průmyslových robotů. Veletrh JIMTOF v tomto ohledl nabídl pestrou nabídku. Každý výrobce obráběcích strojů počínaje od středně velkých firem prezentoval na svém stánku zpravidla jedno automatizované pracoviště. V drtivé většině se však nejednalo o pouhou manipulaci s polotovary a hotovými kusy robotem, nýbrž o komplexní řešení disponující na vstupu systémem průmyslového vidění a na výstupu automatizovaným začištěním, případně doplněným o kontrolní stanoviště. 

Závěrem…

… nezbývá než vyslovit přesvědčení, že návštěva veletrhu JIMTOF je doporučení hodná činnost, která nám Evropanům přináší nové náhledy na obor obráběcích strojů a strojírenskou výrobu jako takovou. Ostatně vždyť Japonsko je samo o sobě exotickou a inspirující zemí!

Přílohy dokumentu


Článek MM12/2012

velikost: 1.47 MB

zobrazit soubor

Copyright Misan s.r.o. 2002 - 2020
Misan s.r.o.
Ke Vrutici 1795
289 22 Lysá nad Labem
+420 325 551 440
+420 325 551 062
+420 325 552 924
+420 602 311 796 (hotline servis)
lysa@misan.cz